National Groeifonds voorstel - ronde 3

Groeien met Groen Staal

Het oprichten van een Steel for Sustainability Innovation Institute (S2i) voor het vergroenen van de Nederlandse staalsector.

Motivatie

De huidige methode van staalproductie en -gebruik is niet duurzaam en moet beter.

Dit voorstel pakt deze blokkade aan.

Onmisbaar
Staal onmisbaar in maatschappij, nu en in de toekomst
Energietransitie
Energietransitie onmogelijk zonder staal
Economie
Leiderschap in staalindustrie = sterke toekomstige economie
Autonomie
Groene geïntegreerde staalcirkel = verhoogde Nederlandse autonomie
Milieu & klimaat
Grote bijdrage aan milieu en klimaatdoelen
Talent
Verbeterd imago staalsector = aantrekken talent
Previous slide
Next slide

Uitdagingen

Optimalisatie

Optimalisatie van staalverwerking voor gebruik van energie en hulpbronnen

Vraag en aanbod

Toenemende vraag naar staal, meer dan kan worden gerecycled

Ontwerp en toepassing

Ontwerp en toepassing van staalproducten gericht op levensduur en recyclingpotentieel

Emissies

Reductie van CO2-uitstoot en andere emissies

Energieverbruik

Reductie van totale energieverbruik voor ijzer- en staalproductieprocessen

Schaarse grondstoffen

Omgaan met schaarste van bepaalde elementen

Groen staal

Maatschappij vraagt om 'groen staal' producten

Recycling

Beheers accumulatie van legerings-

elementen die recycling van staal beperkt

Wat gaat dit voorstel hier aan doen?

Er wordt een Steel for Sustainability Innovation Institute opgericht dat de productie van groen ijzer/staal gaat onderzoeken & ontwikkelen. Samen met de nederlandse industrie wordt dit voor 2031 uitgerold. De focus ligt op:

Doelen

Details

Aanpak

Systeemwijziging

Grondige system en stromen verandering

IJzer & staal maken

H2 en andere manieren om ijzererts te reduceren

Gebruik

Productontwerp voor betere eigenschappen, hergebruik & langere levensduur

Staalverwerking

Geoptimaliseerd energieverbruik, minder gebruik van schaarse elementen

Terugwinning

Beleid op recyclebaarheid voor terugwinning

Resultaten

Gesloten levenscyclus

Gesloten levenscyclus van staal-gebaseerde producten

Reductie NL CO2 uitstoot

Sterke reductie van de totale Nederlandse CO2-uitstoot

Geminimaliseerd energie- en grondstofverbruik

Hoogwaardige producten op basis van groen staal, met minimaal energie- en grondstofverbruik en volledige recycling

Maximale terugwinning

Maximale terugwinning van staal door ontwerp voor recycling, verbeterde sortering en identificatie van schroot

Thema's

Dit groeifondsvoorstel is opgedeeld in 5 thema’s welke de volledige staal levenscyclus omvatten, van productie tot aan terugwinning, maar ook de benodigde systeemwijzingen om dit voor elkaar te krijgen. Detail informatie vind je hier.

Systeemwijziging​

 • Beleidsmatige en maatschappelijke aspecten
 • Onderwijs
 • Systemen en omgeving
 • Digitalisering
 • Karakterisering van de infrastructuur

Productie​

 • Effecten van het vervangen van steenkool door waterstof
 • Verhoogde hoeveelheid gerecycled materiaal

Verwerking​

 • Nieuwe producten op basis van “groen” staal
 • Industrieel relevant academisch onderzoek

Gebruik​

 • Eigenschappen van staal, levensduur, sterkte, etc
 • Verspreiding van kennis naar (potentiële) eindgebruikers

Terugwinning​

 • Waardeketen sluiten
 • Maximaliseren van de gerecyclede inhoud
 • Schroot identificatie en sortering

Visie na 8 jaar

In 2031, is de Nederlandse industrie leidend op het gebied van duurzaam staal

Nationaal groeifonds - ronde 3

Om dit mogelijk te maken moet er een lange, stabiele investering gemaakt worden in zowel onderzoek als het opzetten van de benodigde infrastructuur en human capital. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van het kabinet om te investeren in projecten die het Nederlandse verdienvermogen verbeteren en zorgen voor economische groei op de lange termijn. 

Voor meer informatie: Nationaal Groeifonds.

De deadline voor het insturen van voorstellen was 3 februari 2023, 17:00uur.

Het voorstel is ingestuurd.

Huidig consortium

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Deze website gebruikt geen niet-essentiele cookies. Lees meer hier.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. This website does not use non-necessary cookies. Learn more.